Administrative office:info@skincaregz.com

Office Tel: +86-20-31211741

Sales department:   tulipano07@skincaregz.com

After-sales service:  ytulipano@skincaregz.com

Address:No. 2, Gaoqiao Middle Road, Xialiang Village, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China

Emergency contact:Phone/whatsapp/wechat: +86-18054205263